دانلود پاورپوینت دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی - 55 اسلاید

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی - 55 اسلاید

بيماراني‌كه تحت عمل جراحي و يا اعمال مامايي و زايمان قرار گرفته‌اند را از نظر بروز خونريزي كنترل نمائيد، زيرا تجويز نالوكسان ممكن است منجر به اختلال در تستهاي انعقادي بيمار شود.

§Naltrexone